Effektiva styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan

Seminarium 2019.04.01

Utsläppen från flygsektorn behöver minska om Parisavtalets 1,5-gradersmål ska kunna uppnås. Men vilka styrmedel är mest effektiva för att lyckas med detta? Är lösningen att öka användningen av biobränslen eller måste det till andra åtgärder? Och hur mycket kommer vi egentligen att kunna flyga i framtiden?

Medverkande

04:47 Maria Wetterstrand, regeringens särskilde utredare i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

25:23 Jonas Åkerman, forskare vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH

45:00 Panelsamtal
Anna Soltorp, hållbarhetschef, flygbolaget BRA
Lena Wennberg, miljöchef, Swedavia
Jonas Åkerman
Maria Wetterstrand

Gustav Peldán Carlsson, projektledare SNS, leder samtalet.