Kärnkraft och miljö – ett svenskt dilemma

William D. Nordhaus

Hur förhåller sig Sveriges internationella åtaganden om miljön till det inhemska åtagandet om en avveckling av kärnkraften?

karnkraft-och-miljo-web.pdf 21,2 MB PDF

I boken presenterar William D. Nordhaus en heltäckande analys av den svenska energipolitiken utifrån ett globalt perspektiv. Bland annat granskas de bredare miljömässiga konsekvenserna av Sveriges åtagande om en avveckling av kärnkraften. Från ett politiskt perspektiv belyses även de senaste årens politiska ställningstaganden på energi- och miljöområde.