Vätgasens roll i framtidens energisystem

Vätgas spås få en allt större betydelse som energibärare i framtiden. Hur producerar, lagrar och använder vi vätgas på bästa sätt? SNS bjuder in forskare samt myndighets- och näringslivsrepresentanter för att diskutera vätgasens roll i framtidens energisystem.

Medverkande

Paula Hallonsten, enhetschef policyanalys, Energimyndigheten

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi vid Kungliga Tekniska högskolan

Åsa Lyckström, hållbarhetstrateg, Siemens Energy

Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.