Elbrist i storstäderna

Seminarium Tor 1 september 2022
Tid och plats

Torsdag 1 september 2022, 10:45–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lunch serveras efteråt.

De senaste åren har problem med överföringsbegränsningar i elnätet blivit mer påtagliga i Sverige, något som medfört svårigheter för företag att expandera sin verksamhet och ökade regionala skillnader i elpriset. I en ny SNS-rapport analyserar två forskare vad som går att göra åt den lokala elbristen på kort sikt.

På lite längre sikt kan lokal elbrist i storstäderna lösas genom att bygga ut och förstärka elnäten. Hur kan då elbristen lösas på kort sikt, givet de begränsningar som finns i elnäten?

I en ny SNS-rapport undersöker forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås olika marknadsreformer som inom några år skulle kunna åtgärda problem med elbrist i storstäderna. Rapporten kommenteras vid seminariet av Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm, Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät, och Henrik Bergström, Ellevio.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio

Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Hållbar energiomställning vid IFN

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

För deltagare på plats serveras lunch efter seminariet kl. 12:00.

Vid avanmälan efter 31 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!