Forskaren förklarar: Elbrist i storstäderna

Problemen med elbrist i storstäderna skulle kunna lösas genom att införa fler elområden. Det skriver forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås i SNS-rapporten ”Elbrist i storstäderna – ett marknadsperspektiv”.