Elnätsmarknaden i Sverige och våra grannländer

Seminarium Mån 17 oktober 2022
Tid och plats

Måndag 17 oktober 2022, 10:15–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efteråt.

Elnätsavgifterna, som ska täcka kostnaderna för investeringar och drift, har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Vad beror det på? Hur ser det ut med investeringarna i näten? Och hur har utvecklingen sett ut i andra nordiska länder?

I en ny SNS-rapport tittar nationalekonomerna Erik Lundin och Magnus Söderberg på hur den svenska elnätsregleringen har fungerat historiskt och vad man bör tänka på vid framtida reglering. De redogör för den svenska regleringsmodellen med ett särskilt fokus på det så kallade effektiviseringskravet och jämför den svenska modellen med våra nordiska grannländers.

Vid seminariet presenterar rapportförfattarna sina slutsatser och rekommendationer. Presentationen följs av en kort dragning om den pågående utredningen om översyn av regleringen på el- och naturgasområdena av huvudsekreterare Daniel Waluszewski. Tony Rosten, avdelningschef för nätreglering på Energimarknadsinspektionen, Helena Olssén, strategichef på MälarEnergi, och Elin Krona, jurist med inriktning elnätsjuridik på Energiföretagen, medverkar också vid seminariet.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Elin Krona, jurist med inriktning elnätsjuridik, Energiföretagen

Erik Lundin, forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Helena Olssén, strategichef, MälarEnergi

Tony Rosten, avdelningschef för nätreglering, Energimarknadsinspektionen

Magnus Söderberg, professor i företagsekonomi vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet, Högskolan i Halmstad

Daniel Waluszewski, huvudsekreterare för Utredningen om översyn av regleringen på el- och naturgasområdena

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 14 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!