Hur klarar Sverige klimatomställningen?

EU har skärpt klimatpolitiken med sikte på att unionen ska bli utsläppsneutral till år 2050. Det påverkar även villkoren för svensk klimatpolitik. Samtidigt finns andra, svåra utmaningar att hantera. Så hur ser förutsättningarna för klimatomställningen ut?

Medverkande

Per Bolund (MP), språkrör och riksdagsledamot

Ida Drougge (M), riksdagsledamot

Andreas Follér, hållbarhetschef Scania

John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande för 2020 års Konjunkturråd: Svensk politik för globalt klimat.

Susanne Rutqvist, Climate Lead och produktchef SCA

Mötet modereras av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.