En effektiv klimatpolitik

Runar Brännlund Bengt Kriström

Publikation 2010.11.26

Hur kan klimatpolitiken göras effektivare, så att vi minskar utsläppen mer till en lägre kostnad än idag?

En effektiv klimatpolitik 867,8 KB PDF

Här analyserar författarna utformningen av en effektiv klimatpolitik genom att ställa två frågor: Vad kostar en klimatpolitisk åtgärd? och Vad är det värt att genomföra denna åtgärd? Deras genomgång av befintlig miljöekonomisk forskning mynnar ut i tre rekommendationer: renodla, effektivisera och modernisera.

Bokens huvudslutsats är att Sverige kan göra mer i klimatpolitiken och få större utsläppsminskningar till en lägre kostnad jämfört med dagens ineffektiva politik. De statliga satsningarna på energieffektivisering är i allt väsentligt ett slöseri med skattemedel.

Läs författarnas debattartikel i GP

Recensioner

Boken är av stort intresse för politiskt aktiva och utgör en intresseväckande debattbok.

Bengt Magnusson Björksten, BTJ