En effektiv klimatpolitik

Runar Brännlund Bengt Kriström

Publikation 2010.11.26

Hur kan klimatpolitiken göras effektivare, så att vi minskar utsläppen mer till en lägre kostnad än idag?

provlas_en_effektivare_klimatpolitik.pdf 73,6 KB PDF

Här analyserar författarna utformningen av en effektiv klimatpolitik genom att ställa två frågor: Vad kostar en klimatpolitisk åtgärd? och Vad är det värt att genomföra denna åtgärd? Deras genomgång av befintlig miljöekonomisk forskning mynnar ut i tre rekommendationer: renodla, effektivisera och modernisera.

Bokens huvudslutsats är att Sverige kan göra mer i klimatpolitiken och få större utsläppsminskningar till en lägre kostnad jämfört med dagens ineffektiva politik. De statliga satsningarna på energieffektivisering är i allt väsentligt ett slöseri med skattemedel.

Läs författarnas debattartikel i GP

Recensioner

Boken är av stort intresse för politiskt aktiva och utgör en intresseväckande debattbok.

Bengt Magnusson Björksten, BTJ