En hyresmarknad i kris

Intervju 2019.10.29

Hyresregleringen var tänkt att omfördela resurser från ekonomiskt starka hushåll till de ekonomiskt svaga. Men tänk om det blev precis tvärtom? Nationalekonomen Fredrik Kopsch har hittat tecken på att regleringen inte fungerar som det kanske var tänkt.

Det här reportaget är producerat av ekonomipodden Kapitalet för SNS.