En politik för ökat byggande och bättre infrastruktur

Tis 12 november 2013
Tid och plats

Tisdag 12 november 2013, 09:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

På många håll i landet är bostadsbrist och dåligt fungerande infrastruktur ett hinder för regional utveckling. I dag saknas ett helhetsperspektiv på det svenska systemet för planering och genomförande av bostads- och infrastrukturbyggande. Varför byggs det så lite trots en stor bostadsefterfrågan? Hur kan reglerna för byggande av bostäder och infrastruktur förbättras? Vilket ansvar har kommun, stat och näringsliv?

Planeringen av infrastruktur och bostadsbyggande står inför flera utmaningar. Processen har länge kännetecknats av dålig samordning mellan olika aktörer, ett långsamt förfarande och höga kostnader. Villkoren för samhällsplanering har ändrats. Individers och företags rörlighet har ökat och rollfördelningen mellan stat, region, kommun och ”marknaden” är inte tydlig. I en ny forskningsrapport från SNS har KTH-professorerna GÖRAN CARS, THOMAS KALBRO och HANS LIND undersökt dessa utmaningar.
Vid seminariet presenterar rapportförfattarna konkreta förslag på hur byggandet av bostäder och infrastruktur kan öka. Rapporten har tagits fram inom ramen för SNS forskningsprojekt Planering av byggande och infrastruktur ‒ ett helhetsgrepp.

Medverkande

Rapportförfattare:
GÖRAN CARS, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan
THOMAS KALBRO, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan
HANS LIND, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan

Övriga medverkande:
STEFAN ATTEFALL (KD), civil- och bostadsminister
SVANTE HAGMAN, chef NCC Construction Sverige
SUSANNE INGO, strateg, Strategisk utveckling, Trafikverket
EVA NYPELIUS (C), Region Gotland, ordförande i SKL:s Programberedning Ökat bostadsbyggande
ERIK PELLING (S), Uppsala kommun, vice ordförande i SKL:s Programberedning Ökat bostadsbyggande

Mötet leds av ÅSA JULIN, ekonomijournalist

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 795 kr för SNS medlem* och 1590 kr för icke-medlem och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 8 november, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!