”Euroländerna kan lära av Sverige”

Det sade Jean Pisani-Ferry, en av Europas ledande ekonomer, när han kom till Finanspanelen för att tala om Euro-samarbetets framtid.

Pisani-Ferry är professor i ekonomi och chef för det ekonomiska och strategiska sekretariat som är knutet till den franske premiärministerns kansli. Vid Finanspanelen talade han bland annat om EMU (Ekonomiska och monetära unionen) och läget efter Brexit:
”Det är viktigt att bevaka den ekonomiska integrationen inom EU trots att EU har försvagats efter Storbritanniens utträde.”
Pisani-Ferry menar också att medlemmarna i EMU kan lära av Sverige:

”I Sverige är ni väldigt bra på att reda ut konflikter genom att prata med varandra. I Eurozonen måste vi bli bättre på att klargöra vad vi inte är eniga kring, varför vi inte är eniga, och hur vi ska röra oss framåt.”

Medverkade gjorde även Karolina Ekholm, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson och Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi.