SNS/SHOF Finanspanel: Så räddades svenska företag under finanskrisen

Seminarium 2017.03.07

Under den globala finanskrisen hösten 2009 upplevde Sverige en kreditåtstramning. Företag med bra projekt kunde inte låna pengar eftersom bankerna saknade kapital och/eller likviditet.

Finansdepartementet införde då en lånemöjlighet som innebar att svenska företag kunde vänta med att betala in arbetsgivaravgifter och skatter. De fick betala ränta för ”krediten”.

Forskaren och nationalekonomen Gustav Martinsson har undersökt hur denna metod användes under finanskrisen. På seminariet jämförs de svenska erfarenheterna med de i England och USA. Slutsatserna banar vägen för nya metoder att skapa utlåning under finanskriser.

Karolina Ekholm från Finansdepartementet kommenterar.

Medverkande

Karolina Ekholm, statssekreterare

Gustav Martinsson, forskare på SHOF och KTH

Pehr Wissén, SHOF och SNS, leder samtalet.