Fientliga bud på börsen: Behöver regelverket förändras?

Tid och plats

Torsdag 20 mars 2014, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Under de senaste åren har ett betydande antal svenska börsbolag köpts upp av utländska ägare eller riskkapitalister. Vilka mekanismer ligger bakom denna utveckling? Vilken roll spelar det svenska systemet för bolagsstyrning och regelverket för möjligheterna att förvärva svenska bolag? Och vilken roll spelar den växande dominansen av institutionellt ägande?

I en ny bok från SNS Förlag Fientliga bud – teorierna, maktspelet, kortsiktigheten analyserar forskaren SOPHIE NACHEMSON-EKWALL det svenska regelverket för bolagsstyrning och företagsförvärv. Hon argumenterar för att de nuvarande reglerna främjar kortsiktigt tänkande i styrning av börsbolag. Boken tar sin utgångspunkt i författarens doktorsavhandling om internationella fientliga bud framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm 2012.

Nasdaq OMX har uppmärksammat behovet av att stärka minoritetsskyddet i de svenska takeover-reglerna och Kollegiet för svensk bolagsstyrning har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag. Hur bör de nya reglerna utformas?

Medverkande
SOPHIE NACHEMSON-EKWALL, forskare på Handelshögskolan i Stockholm
ANDERS OSCARSSON, ägaransvarig, AMF
ANNIKA POUTIAINEN, övervakningschef, Nasdaq OMX Stockholm
ALBIN RÄNNAR, chef för marknadsbevakning, Aktiespararna
ALEKSANDAR ZUZA, utredare företagsfrågor, IF Metall

Mötet leds av PERNILLA KLEIN, vice vd, SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.

Varmt välkommen!