Flyktingmottagandet hösten 2015 – vilka lärdomar kan dras?

Seminarium 2017.04.07

Lyssna

Under hösten 2015 steg antalet asylsökande personer i Sverige långt över de ursprungliga prognoserna från Migrationsverket. Många myndigheter och kommuner gick upp i stabsläge samtidigt som frivilliga krafter fick en viktig roll. I en återblick och utvärdering av insatserna som gjordes finns många viktiga lärdomar att dra.

Vilken beredskap hade ansvariga myndigheter när antalet asylsökande ökade snabbt under hösten 2015? Hur agerade regeringen? Behöver lagstiftningen eller rollfördelningen ändras?

Medverkande

Anneli Bergholm-Söder, avdelningschef operativa avdelningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Robert Boije, chefsekonom och avdelningschef för Riksrevisionens effektivitetsrevision
Lena Marcusson, Seniorprofessor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet
Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör, Migrationsverket
Anders Ygeman (S), inrikesminister

Samtalet leds av Helena Blomquist, journalist och moderator.