Vad säger flyttlassen från Danmark till Sverige om migrationspolitiken?

År 2002 införde Danmark striktare regler för familjeåterförening. Den danska reformen sades ge upphov till fenomenet kärleksflyktingar, det vill säga att danskar flyttade till Sverige för att utnyttja våra mer generösa migrationsregler så att de kunde återförenas med en utländsk partner.

Medverkande

Carl Bexelius, rättschef, Migrationsverket

Cristina Bratu, forskare i nationalekonomi vid Aalto-universitet och rapportförfattare till SNS Analys nr 86: Spridningseffekter av striktare invandringspolitik (deltar digitalt)

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och rapportförfattare

Rikard Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare ledamot i Migrationskommittén

Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot och migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson för Moderaterna

Till Nikolka, forskare i nationalekonomi vid Tyska ungdomsinstitutet och rapportförfattare

Cecilia Wikström, f.d. riksdagsledamot och EU-parlamentariker för Liberalerna, stiftelsedirektör Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelser

Samtalet leds av Angelica Dahl, projektledare på SNS.