Hearing om hedersbrott med riksåklagare Petra Lundh

Seminarium 2019.11.12

Regeringen har gett riksåklagare Petra Lundh uppdraget att se över hur en lag mot hedersbrott kan utformas. SNS arrangerar en hearing där riksåklagaren berättar om uppdraget och vi diskuterar hur hedersrelaterad brottslighet kan förebyggas.

Medverkande

Negin Amirekhtiar, sakkunnig hos Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland.

Armin Azadkhah, verksamhetsansvarig på Fryshusets Elektra som hjälper unga utsatta för hedersproblematik och arbetar förebyggande med utbildning, attitydpåverkan och opinionsbildning.

Juno Blom, Liberalernas partisekreterare och liberal riksdagsledamot. Särskild utredare för att ta fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55).

Maria Hind Alias, regionpolitiker (S) och ordförande för S-föreningen för jämställdhet, emot hedersförtryck och våldsbejakande extremism.

Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten, och särskild utredare för ”Ju 2019:05 Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck”.

Astrid Schlytter, forskare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Seminariet leds av Anna Dyhre.