Föräldraskap, ett hinder i karriären för kvinnor?

Webbinarium Mån 18 oktober 2021
Tid och plats

Måndag 18 oktober 2021, 15:15–16:15

Många vittnar om att kvinnors karriärer påverkas negativt av föräldraskap. Det är dock inte helt enkelt att undersöka detta vetenskapligt. Vid seminariet presenterar nationalekonomen Petter Lundborg en studie där han tagit sig an den här frågan med hjälp av unika data från Danmark.

Lundborg och hans kollegor har undersökt hur föräldraskapet påverkar bland annat inkomst och antal arbetade timmar för kvinnor, både på kort och lång sikt. De har använt data över IVF-behandlingar hos danska kvinnor och kan med hjälp av dessa dra orsaksmässiga slutsatser om ett samband som annars är svårt att belägga.

Vid seminariet deltar Lise Bergh, ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster, Josefin Malmqvist, ordförande för nätverket M-kvinnor, entreprenören Lena Apler för att diskutera resultaten och vad som kan göras för att underlätta för kvinnor att kombinera karriär och föräldraskap och Åsa Forsell, utredare jämställdhet för TCO.

Petter Lundborgs studie sammanfattas i SNS Analys Föräldraskap: Ett hinder i karriären? som publiceras i samband med seminariet.

Seminariet är det första i SNS nya serie Jämställdhet under 2020-talet.

Medverkande

Petter Lundborg, rapportförfattare och professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Lise Bergh (S), Ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster.

Åsa Forsell, utredare jämställdhet för TCO

Josefin Malmqvist (M), ordförande för M-kvinnor.

Lena Apler, grundare och styrelseordförande för Collector AB.

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet genomförs som ett webbinarium. Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. I god tid före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa skriftliga frågor genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!