Forskarsamtal med David Autor: Jobbpolariseringen – utmaningar och möjliga lösningar

Fre 28 augusti 2015
Tid och plats

Fredag 28 augusti 2015, 08:30–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

David Autor, ekonomiprofessor vid MIT, kommer till SNS för ett samtal om policyalternativ för att möta jobbpolariseringen.

DAVID AUTOR är internationellt ledande inom forskningen om hur den tekniska utvecklingen påverkar arbetsmarknad, produktivitet och kompetensbehov.

Kommenterar gör OSKAR NORDSTRÖM SKANS, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Samtalet leds av EVA MÖRK, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ordförande i SNS vetenskapliga råd.

Inbjudan är personlig.

Mötet anordnas inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning.