Ordning och reda om outsourcing

Karolina Ekholm

Hur omfattande är utflyttningen av produktion från Sverige? I vilken utsträckning sker utflyttningen till låglöneländer i Asien och i Öst- och Centraleuropa? Inom vilka sektorer har utflyttningen varit störst och hur har dessa sektorer utvecklats i Sverige?