Forskarsamtal om Pikettys bok Capital in the 21st Century

Tis 19 augusti 2014
Tid och plats

Tisdag 19 augusti 2014, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Den franske ekonomen Thomas Pikettys bok Capital in the 21st Century har blivit en internationell bestseller som många menar kommer att påverka ekonomer och politiker för lång tid framöver.

Pikettys bok har både hyllats och ifrågasatts. Inför det svenska riksdagsvalet ordnar SNS ett samtal mellan två svenska nationalekonomer som engagerat sig i debatten om Pikettys analys och slutsatser.

JESPER ROINE, docent vid Handelshögskolan, har ingått i Pikettys forskarnätverk och har tillsammans med Daniel Waldenström bidragit med svenska data till Pikettys forskning. Jesper har nyligen utkommit med en skrift som är en svensk sammanfattning och också ger ett svenskt perspektiv.

PER KRUSELL, professor i nationalekonomi vid institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, har tillsammans med Tony Smith publicerat en kritisk analys av Pikettys framtidsprognoser och politiska förslag.
Varför har Pikettys forskning fått ett sådant genomslag? Var har han kommit fram till? Stämmer hans förutsägelse om att västvärlden går mot en tid med kraftigt ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader? Och vad betyder hans resultat och teorier för Sverige?

Kommenterar gör också ASSAR LINDBECK, professor i nationalekonomi vid institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Mötet leds av PERNILLA KLEIN, vice vd, SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Jesper Roines bok Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet, sammanfattning och svenskt perspektiv (Volante) ingår i avgiften. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Intresset för mötet har varit mycket stort och vi har för tillfället inte möjlighet att ta emot fler anmälningar.

Vid avanmälan efter den 15 augusti, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

* Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris.
Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.