Forskning tar samlat grepp om de offentliga trygghetssystemen – i höst lanseras första rapporterna

Mycket har hänt sedan de svenska ekonomiska trygghetssystemen började ta form. I SNS forskningsprojekt Ekonomisk trygghet är fokus på trygghetssystemen för föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet, ålderdom samt ekonomiskt bistånd. Vilka målkonflikter finns inom och mellan de ekonomiska trygghetssystemen? Och vilka underlag behöver beslutsfattare för att fatta välavvägda beslut där olika mål står i konflikt med varandra? Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap och underlag till diskussion.

Under det kommande året släpps flera rapporter inom projektet. Först ut är en rapport om den första tiden med omställningsstudiestödet författad av David Seim och Peter Fredriksson. Därefter kommer bland annat en rapport om det svenska ekonomiska trygghetssystemet i historisk och internationell belysning, skriven av Kenneth Nelson.

Regeringens särskilde utredare Per Johansson besökte SNS om sjukförsäkringens effektivitet

Under våren hölls seminarium om förändringar i sjukförsäkringens regelverk. Sjukförsäkringen är utformad med syftet att skapa ekonomisk trygghet samtidigt som den som blir sjuk ska kunna få stöd och hjälp att komma tillbaka till arbete. Ett antal lagändringar, så som ändrade regler för bedömning av arbetsförmåga, genomfördes av den förra regeringen med ändamålet att öka den ekonomiska tryggheten och flexibiliteten i sjukförsäkringen.

Hör regeringens särskilde utredare Per Johansson om dagens sjukförsäkring är ändamålsenlig här: Utredningen om förändringar i sjukförsäkringens regelverk 

Referensgrupp

Arbetet i forskningsprojektet följs av en referensgrupp. I detta projekt är representanter från Alecta, Almega, Arbetsförmedlingen, Folksam, Företagarna, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), LO, Pensionsmyndigheten, SACO, SEB, Socialdepartementet, Svenskt Näringsliv, Sveriges A-kassor, Swedbank, TCO, Trygghetsfonden TSL och Försäkringskassan med.

Läs om pågående studier och se genomförda seminarier inom ramen för projektet här: Ekonomisk trygghet