Försvarsminister Peter Hultqvist om det nordiska försvarssamarbetet

Försvarsminister Peter Hultqvist berättar om det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco, och de nya geopolitiska utmaningar Norden står inför. Sverige tar i år över som ordförandeland i Nordefco som firar tioårsjubileum. Hur ska försvarssamarbetet fördjupas och vad står på agendan framöver?

Nordefco startades 2009 med syfte att förbättra ländernas försvarsförmåga och främja ett effektivare utnyttjande av resurser. Samarbetet sker i dag bland annat genom gemensamma övningar och utbildningar. Medlemsländerna har som vision att fram till 2025 stärka samarbetet på försvarsområdet i fredstid, kriser och i händelser av konflikt.

Under seminariet berättar försvarsministern om hur de nordiska ländernas samarbete i försvarsfrågor har sett ut historiskt, hur dagens samarbete tar sig uttryck och hur de nordiska länderna planerar att framöver stärka förmågan att agera tillsammans.

Medverkande

Peter Hultqvist, försvarsminister
Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council (US) och bosatt i Köpenhamn

Samtalet leds av PM Nilsson, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kr. Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!