Forum för medierelationer: Sociala medier – möjligheter och fallgropar

Tid och plats

Onsdag 11 maj 2016, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Sociala medier är numera en integrerad del av de flesta företags och myndigheters kommunikation. Vilka lärdomar går att dra från de aktörer som har längst erfarenhet av en aktiv närvaro i sociala medier? SNS bjuder in till samtal med bland andra Polisen och Scania.

Organisationer kan idag använda sociala medier för att kommunicera med en bred publik, men det finns också risker och fallgropar. Vad ska man tänka på när man utformar en strategi för sociala medier? Hur har strategierna förändrats över tid? Och vad är nästa steg för aktörer som arbetar viralt?

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS nätverk Forum för medierelationer. Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, presschefer och andra kommunikationsproffs bland SNS medlemmar, men även till övriga i SNS medlemskrets som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Inbjudan är personlig. Har du en yngre kollega (under 35 år) som du vill introducera i SNS nätverk? Vi erbjuder dig att ta med en kollega kostnadsfritt till detta möte.

Diskussionen leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*. Avgiften för mötet är 495 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 9 maj, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften. Antalet platser är begränsat.

Vill du använda förmånen att ta med dig en yngre kollega kostnadsfritt? Kontakta Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

* Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!