Förutsättningar för framtida vindkraft

Seminarium Mån 29 maj 2023
Tid och plats

Måndag 29 maj 2023, 11:30–12:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Efter seminariet bjuds det på wraps.

Vindkraften behöver byggas ut som en del i klimat- och energiomställningen, anser flera bedömare. Samtidigt avslås en stor andel av tillståndsansökningarna till följd av att berörda kommuner använt sitt veto.

Vindkraften behöver byggas ut som en del i klimat- och energiomställningen, anser flera bedömare. Samtidigt avslås en stor andel av tillståndsansökningarna till följd av att berörda kommuner använt sitt veto.

Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. Den så kallade Incitamentsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. SNS har bjudit in den särskilde utredaren till ett seminarium där utredningens förslag diskuteras.

Utredningen har i huvudsak haft två uppdrag: att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Finansieringen av förslagen till ökade incitament ska finansieras av vindkraftsaktörerna.

Medverkande

Jytte Guteland (S), riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

Tomas Hallberg, ansvarig tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi

Johanna Hornberger (M), riksdagsledamot och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Ulrika Liljeberg, särskild utredare och riksdagsledamot (C)

Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och seniorforskare vid CeCAR

Mötet modereras av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Mötet sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 28 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!