Sveriges energiförsörjning försvåras av att vissa kraftslag favoriseras i regelverken

Åtgärder som gör elmarknaden mer teknikneutral skulle ge billigare el i Sverige och minska risken för strömavbrott, skriver forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås i en ny SNS-rapport. De ger flera förslag till förbättringar av marknaden.

En teknikneutral elmarknad 612,8 KB PDF

Svensk elmarknad förändras snabbt med utbyggd sol- och vindkraft samt alltmer elektrifiering. Det gör elförsörjningen mindre stabil. Behovet av att reglera spänningen i elnätet ökar medan möjligheterna att göra det minskar, framhåller forskarna i SNS-rapporten En teknikneutral elmarknad – med en effektiv elmarknadsdesign och nättariffstruktur.

»Elproduktion från sol- och vindkraft är inte planerbar och därför inte så bra på att reglera spänningen. Samtidigt ändras effektflödena i kraftnätet när elektrifieringen tilltar och äldre elproduktion ersätts av ny. Om det inte görs något åt detta ökar risken för att konsumenter måste kopplas bort från elnätet tillfälligt. Det skulle kunna bli strömavbrott i hela landet«, säger Pär Holmberg, docent i nationalekonomi.

Myndigheten Svenska kraftnät, som ansvarar för balansen i nätet, står inför ett vägval, menar forskarna i rapporten. Det skulle vara fullt möjligt att säkra flöden och spänning genom att storinvestera i elnätet. Men en ny granskning från Riksrevisionen visar att myndigheten har haft svårt att uppfylla sina investeringsplaner. Det vore sannolikt billigare för samhället att anpassa produktionen och förbrukningen av el. Då krävs drivkrafter som får aktörerna på elmarknaden att ändra sitt beteende.

»Teknologier som orsakar kortsiktiga störningar i kraftsystemet, såsom väderberoende vindkraft och stora kärnkraftverk vid nödstopp, gynnas i viss mån av nuvarande regelverk. Samtidigt missgynnas delvis planerbar elproduktion som kärnkraft och vattenkraft, som bidrar med spänningsreglering«, säger Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi.

Alla som bidrar till balansering i nätet bör få ersättning för det, skriver forskarna i rapporten. Till exempel bör planerbar elproduktion kompenseras för att den gör kraftsystemet mindre känsligt för störningar. Vidare bör det bli dyrare att konsumera – och lönsammare att producera – el när Sverige är nära elbrist, menar Holmberg och Tangerås. De uppmanar också Svenska kraftnät att se över hanteringen av lokala flaskhalsar i elnätet och skärpa systemet med straffavgifter för aktörer som bryter mot avtal.

om projektet

Rapporten En teknikneutral elmarknad – med en effektiv elmarknadsdesign och nättariffstruktur ingår i forskningsprojektet Framtidens energisystem. Det belyser hur energisystemet bör utformas för att möta de krav som klimatmålen ställer och samtidigt ge en trygg energiförsörjning. Fokus ligger på alltifrån hur regelverk och marknader kan utformas för att främja ett effektivt och klimatsmart energisystem till beredskap vid problem i systemet. Projektet pågår 2021–2023.

om författarna

Pär Holmberg är docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, seniorforskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och verksam inom IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.

Thomas Tangerås är docent i nationalekonomi, seniorforskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och verksam inom IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.