Webinarium: Framtiden för det finanspolitiska ramverket

Tid och plats

Tisdag 31 mars 2020, 12:30–13:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Det finanspolitiska ramverket har funnits i snart trettio år. I takt med att ekonomin och samhället förändras väcks återkommande frågan om ramverkets mål och utformning behöver ses över. Frågan har i skrivande stund aktualiserats av Coronakrisen. SNS bjuder in till ett samtal kring framtiden för ramverket. Hur anpassat är det för att bedriva finanspolitik på 2020-talet?

Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet, ger sin bild av hur ramverket fungerar. Finanspolitiska rådet har i uppgift att bedöma om finanspolitiken är förenlig med de budgetpolitiska målen. Statsvetarprofessor Johannes Lindvall sätter ramverket i perspektiv till de konstitutionella frågorna och det parlamentariska läget. Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) deltar också i samtalet.

Det finanspolitiska ramverket kom till efter den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. Syftet var att skapa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik samt skapa marginaler för kristider. Ramverket innefattar en stram statlig budgetprocess, extern uppföljning och ett antal budgetpolitiska mål, däribland överskottsmålet. Det finns fortfarande en bred politisk uppslutning kring ramverket. Ramverket modifierades under 2019 och en ny översyn är inplanerad till år 2027. Samtidigt har konjunkturavmattning, strukturella trender och ett nytt parlamentariskt läge åter aktualiserat frågor kring överskottsmålet, skuldankaret och budgetprocessens utformning.

Medverkande

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet, och ordförande för Finanspolitiska rådet
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande för SNS vetenskapliga råd. Ordförande för SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin
Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens finansutskott

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet kommer att genomföras som ett webinarium. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press och är kostnadsfritt. Vi kommer snart att lägga upp anmälningslänk.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Varmt välkomna!