Framtiden för EU:s konkurrenskraft

Seminarium Fre 18 oktober 2024
Tid och plats

Fredag 18 oktober 2024, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Seminariet går att följa digitalt.

Nationalekonomen och Italiens tidigare premiärminister Mario Draghi har på uppdrag av Europeiska kommissionen tagit fram en högnivårapport om framtiden för EU:s konkurrenskraft, där han efterlyser radikala förändringar.

SNS har bjudit in professor Sten Nyberg för att sammanfatta rapporten och diskutera innehållet tillsammans med ledande politiker och representanter från två svenska storföretag.

Draghi belyser i uttalanden hur EU behöver stärka sin globala position genom en enhetlig strategi. Medan Kina och USA ägnar sig åt industripolitik, protektionism och ökad kontroll över strategiskt viktiga försörjningskedjor, saknar EU en övergripande strategi för att säkra sin konkurrenskraft globalt. Han identifierar behovet av kraftfulla åtgärder inom unionen på områden som kapitalmarknader, telekom, försvarsindustri, energiförsörjning och nya teknologier.

Finns förutsättningar för en mer integrerad europeisk ekonomi? Vilka områden ska EU prioritera för att stärka sin konkurrenskraft globalt? Och hur kan Sverige och svenska företag vara drivande i utvecklingen?

Medverkande

Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Patrik Forslund, Senior Director, Head of GPA Sweden, Ericsson

Arba Kokalari (M), europaparlamentariker i EPP-gruppen, ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ingrid Sefastsson, public affairs- och hållbarhetschef, ABB Sverige

Fler talare kan tillkomma.

Samtalet leds av SNS forskningsledare Charlotte Paulie.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Seminariet går även att följa digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 17 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!