Framtiden för public service – lärdomar från BBC

Ons 28 september 2016
Tid och plats

Onsdag 28 september 2016, 15:00–16:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Jean Seaton är professor i historia och medförfattare till en bokserie om BBC:s historia. Nu kommer hon till SNS för att diskutera vilka lärdomar Sverige och svensk public service kan dra av BBC.

I både Storbritannien och Sverige står allmännyttig radio och television inför stora utmaningar. Många frågar sig hur public service kan förbli en relevant aktör i vår digitala tid. För de svenska public service-bolagen utgör brittiska BBC alltjämt en förebild, men enligt Jean Seaton går nu utvecklingen i de olika länderna åt olika håll. Medan politikerna i Storbritannien ligger för nära BBC menar hon att de har för stor distans i Sverige.

Vid seminariet medverkar också Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT, Agneta Dreber, ledamot i Public service-kommissionen och tidigare ordförande i Sveriges Radio och Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare och ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Diskussionen leds av Helena Blomquist, journalist och moderator.

Varmt välkommen till en diskussion kring vad de olika länderna kan lära av varandra och hur framtiden för public service ser ut.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 26 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.