Förslag till en ny inkomstbeskattning

Seminarium 2019.06.04

Lyssna

Hur kan beskattningen av arbetsinkomster förändras? På vilket sätt påverkar detta kapitalinkomstbeskattningen och hållbarheten i de offentliga finanserna? Och vilka blir fördelningseffekterna mellan olika individer?

Medverkande

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet och medförfattare till ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen”.
Jörgen Hellman (S), ordförande i riksdagens skatteutskott
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom
Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Karin Pilsäter, utredare på TCO
Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och medförfattare till ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen”.

Seminariet modereras av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.