Hur ser de långa linjerna ut i skattepolitiken?

Hur ser riksdagens största partier på framtidens skattepolitik? Och vilka intryck tar de av lärdomarna inom skatteforskningen?

Medverkande

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott

Eric Westroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet

Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister

Martin Ådahl (C), riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet

Samtalet modereras av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.