Framtiden för public service – lärdomar från BBC

Seminarium 2016.09.29

Medverkande

Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT

Agneta Dreber, ledamot i Public service-kommissionen och tidigare ordförande i Sveriges Radio

Jean Seaton, professor i historia med fokus på medier vid University of Westminster i London. Jean Seaton har också varit med och skrivit i en bokserie om BBC:s historia

Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare och ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion

Mötet hålls på engelska och diskussionen leds av Helena Blomquist, journalist och moderator.