Framtiden för public service – lärdomar från BBC

Seminarium 2016.09.29

Lyssna

Medverkande

JIMMY AHLSTRAND, strategichef på SVT
AGNETA DREBER, ledamot i Public service-kommissionen och tidigare ordförande i Sveriges Radio
JEAN SEATON, professor i historia med fokus på medier vid University of Westminster i London. Jean Seaton har också varit med och skrivit i en bokserie om BBC:s historia
HELENA STÅLNERT, kommunikationsrådgivare och ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion

Mötet hålls på engelska och diskussionen leds av HELENA BLOMQUIST, journalist och moderator.