Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Henrik Jordahl Matz Dahlberg Mikael Elinder David Isaksson Anders Lindbom Heléne Lundqvist Ulrika Winblad Spångberg Richard Öhrvall

De välfärdstjänster där medborgarna själva väljer mellan offentliga och privata utförare har högre privatiseringsandel än de tjänster där politikerna fattar beslut om att lägga ut verksamhet på privat entreprenad.

2013-11-13_valfardstjanster_inlaga_rev_hela_rapporten.pdf 3,5 MB PDF

Möjligheten att välja mellan till exempel privata och offentliga vårdcentraler har lett till ökad privatisering i primärvården. Det är en av slutsatserna i en ny forskningsrapport från SNS, Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter.

Rapporten handlar om när, var, hur och varför svenska kommuner och landsting har privatiserat skattefinansierad produktion av välfärdstjänster. Är det politisk ideologi eller kostnadsjakt som varit avgörande? Varför finns det så stora skillnader i privatiseringsgrad mellan kommuner i olika delar av landet? Rapporten innehåller följande svar:

  • I flera fall har de nationella privatiseringsreformerna föregåtts av lokala initiativ i enskilda kommuner.  Detta gäller bland annat inom förskolan och äldreomsorgen.
  • Grannkommuner påverkar varandras privatiseringspolitik. Kommuner är mer benägna att privatisera om närliggande kommuner har varit tidigt ute med att introducera privata alternativ.
  • Små kommuner privatiserar i väldigt låg utsträckning. Flera förklaringar lyfts fram till exempel att välfärdsföretagens etableringsvilja kan vara lägre i dessa kommuner.

− Om lagen om valfrihetssystem (LOV) skulle bli obligatorisk för äldreomsorgen kan vi vänta oss en ökad privatisering där. Stärkt etableringsrätt ökar det privata utbudet och medborgarna påverkas mindre av ideologi när de väljer utförare än vad de folkvalda gör när de fattar politiska beslut, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och redaktör för rapporten.

Rapporten ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Författare är forskarna Matz Dahlberg, Mikael Elinder, David Isaksson, Henrik Jordahl (red.), Anders Lindbom, Heléne Lundqvist, Ulrika Winblad och Richard Öhrvall.

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 13 november.

Läs referat från seminariet.

Vid mötet medverkade:

Författare:

Mikael Elinder, fil.dr, Uppsala universitet

David Isaksson, doktorand, Uppsala universitet

Henrik Jordahl, docent, IFN

Anders Lindbom, professor, Uppsala universitet

Heléne Lundqvist, fil.dr, Stockholms universitet

Ulrika Winblad, docent, Uppsala universitet

Richard Öhrvall, forskare, IFN och Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Kommentatorer:

Erik Langby, ordförande kommunstyrelsen i Nacka 1983-2012, styrelseledamot i SKL och Moderaterna

Assar Lindbeck, professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

Ilmar Reepalu, f.d. ordförande kommunstyrelsen i Malmö 1994-2013, samt 2:e vice ordförande i SKL och ledamot i EU:s Regionkommitté

Sven-Erik Bucht, f.d. ordförande (s) kommunstyrelsen Haparanda, ledamot i riksdagens finansutskott

Mötet leddes av Thomas Gür, journalist och författare.

Press

Tidningen Vision, 2014-01-08: Allianskommuner privatiserar mera

Jönköpings-Posten, 2014-01-08: Jönköping privatiserar mindre än andra

Lärarnas Nyheter, 2014-01-07: Andel privat välfärd varierar stort

SVT Nyheter, 2014-01-07: Privatisering varierar kraftigt mellan kommuner

Aftonbladet, 2014-01-07: Privatisering varierar kraftigt

Västervikstidningen, Ledare 2013-11-22: Privata fördelar

Trelleborgs Allehanda, Ledare 2013-11-16: Till valfrihetens försvar

Hela Hälsingland, Ledare 2013-11-11: Lokal konformism skapar statssocialistiska kluster

Dagens Arena, Ledare 2013-11-08: S måste hitta en tredje väg för friskolan

Västervikstidningen, 2013-11-08: Svaga S-traditioner