Framtidens planprocess – lärdomar från Slussen

Mån 18 augusti 2014
Tid och plats

Måndag 18 augusti 2014, 11:30–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

De kommunala planeringsprocesserna kring bostads- och infrastrukturbyggande har kritiserats för att vara ineffektiva. Hur kan processen förbättras? Och vilka är lärdomarna av det omdiskuterade Slussenprojektet?

Ett exempel på ett kommunalt byggprojekt där planeringsprocessen har kritiserats och tagit längre tid än förväntat är Slussen. Detaljplanen för nya Slussen har engagerat många och aktualiserat frågan hur kommunala planeringsprocesser bör och kan se ut.

Den 24 juni röstade riksdagen nej till delar av regeringens proposition En enklare planprocess. Syftet med propositionen var att förenkla plan- och bygglagen bland annat genom att tillåta kommunerna att genomföra vissa projekt utan en föregående detaljplan, men nu sade riksdagen nej till detta. Vad händer nu? Finns det andra åtgärder som kan göra planprocessen effektivare, och som kan vara politiskt godtagbara?

SNS bjuder in till ett samtal om framtidens kommunala planprocess med utgångspunkt från lärdomar av Slussenprojektet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 15 augusti, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!