Framtidens socialförsäkringssystem

Mån 20 april 2015
Tid och plats

Måndag 20 april 2015, 13:30–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Gunnar Axén, ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, kommer till SNS för att presentera kommitténs förslag till reformer och förändringar av sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.

Socialförsäkringarnas framtida utformning har utretts de senaste åren. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tillsattes 2010 och har haft som uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet har varit att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar i framtiden.

Den 2 mars överlämnade kommittén sitt slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring. I slutbetänkandet föreslås en rad förändringar i sjukförsäkringen, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Betänkandet innehåller ett 50-tal förändringar i nuvarande försäkringar samt förslag till inriktning av det fortsatta reformarbetet.

Slutbetänkandet är resultatet av jämkningar och kompromisser för att uppnå en bred politisk samsyn om utformningen av socialförsäkringarna.

Medverkande

GUNNAR AXÉN, ordförande i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
CATHARINA BÄCK, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv
ÅSA FORSELL, utredare välfärdsfrågor, TCO
JOAKIM PALME, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Samtalet leds av RICKARD ERIKSSON, docent i nationalekonomi och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Avgift för seminariet är 595 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!