Frukostsamtal: Hur blir Sverige bäst på e-hälsa?

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa enligt regeringen. Den 9 november bjöd vi in några digitala entreprenörer för att få deras syn på utmaningarna för svensk vård och omsorg och vilka förändringar som behövs för att nå regeringens mål.

Bland annat belyste entreprenörerna utmaningar som svårigheten att anpassa sig till ett regionalt sjukvårdssystem, långa och detaljerade upphandlingar samt bristen på risktagande hos beslutsfattare vilket ofta hindrar nya aktörer att ta sig in på marknaden.

Ledarskap inom kommuner och landsting pekades ut som en nyckelfaktor för att den nya tekniken ska bli en naturlig del i hälso- och sjukvårdssystemet. Samtidigt efterfrågades en kulturförändring som tillåter beslutsfattare att våga testa nya lösningar och aktörer. Att skapa incitament för vården att flytta närmare patienterna och att arbeta mer med preventiv hälsovård är viktigt för att lösa den demografiska utmaningen, enligt entreprenörerna som deltog i samtalet.

Synpunkterna som kom upp under samtalet kommer att användas som underlag i forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21: a århundradet som startar upp under våren 2018.