Patienten som resurs – om patientdelaktighet i vården

Seminarium 2019.04.12

Patienter har ofta kunskap, engagemang och vilja att bidra till förbättringar i vården. Hur kan hälso- och sjukvården och samhället ta till vara patienternas kompetens? Vad är patientdelaktighet och personcentrerad vård? Och hur kan standarder skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet?

Medverkande

Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet, spetspatient med Parkinsons sjukdom samt projektkoordinator för projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” som delfinansieras av Vinnova

Sarah Sim, fil. dr., projektledare på Swedish Standards Institute (SIS) och sekreterare för den europeiska standardiseringskommittén ”CEN/TC 450 Patient involvement in person-centered care”

Karl Swedberg, överläkare, seniorprofessor i kardiologi och vårdvetenskap, vetenskaplig rådgivare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) och ordförande i TK 602, den svenska kommittén för ”CEN/TC 450 Patient involvement in person-centered care”

Kajsa Westling, utredare och projektledare för rapporten ”Från mottagare till medskapare” på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Seminariet leds av Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin.