Fyra statsvetare om demokratins framtid

Mån 18 mars 2019

Demokratin är ifrågasatt. Och kritiken kommer från vitt skilda håll, med motstridiga krav. Det är utgångspunkten för ett lunchseminarium där statsvetarna Katarina Barrling, Sören Holmberg, Olof Petersson och Anders Sundell talar om demokratins framtid.

De är alla fyra aktuella med antologin ”Demokratins framtid”, som riksdagen nyligen gav ut. Redaktörerna Katarina Barrling och Sören Holmberg analyserar den inneboende spänningen i vad de kallar demokratins triangeldrama. De tar också upp svenska väljares kunskap om det parlamentariska systemet, svenskars nöjdhet med hur demokratin fungerar samt demokratins utbredning och kvalitet i världen.

Olof Petersson diskuterar partiväsendet och vilka funktioner partier har i dagens och morgondagens Sverige. Anders Sundell resonerar kring det politiska deltagandets betydelse för demokratin, särskilt det deltagande som kommer till uttryck på internet och i sociala medier.

Medverkande

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och verksam vid IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling
Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap
Olof Petersson, tidigare professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Anders Sundell, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Samtalet leds av Cecilia Garme, politisk journalist och fil. dr i statsvetenskap.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 15 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

Finansiellt stöd har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding. Läs mer om Seminarieserie Demokrati.

Varmt välkommen!