Johannes Lindvall: Problemen med svensk demokrati

Intervju 2017.09.08

Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet och en av författarna till SNS Demokratirapport 2017, intervjuas av Ilinca Benson, vice vd på SNS.