Georg Graetz: Robots at Work – economic effects

Seminarium 2015.11.18

MEDVERKANDE:

GEORG GRAETZ, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till London School of Economics.
PETTER ÖGREN, docent vid avdelningen för datorseende och robotik på KTH.
MIKAEL HERDIN, chef för underhåll och produktionsmetodutveckling, Sandvik Coromant.