Georg Graetz: Robots at Work – economic effects

Intervju 2015.11.18
Georg Graetz, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till London School of Economics.