Globaliseringen gör svensk arbetskraft mer kvalificerad

Den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner, inte minst högkvalificerad personal i multinationella företag. Samtidigt leder globaliseringen till minskad efterfrågan på rutinjobb och medelinkomstjobb. Det är några resultat i en ny rapport från SNS.

globalisering-och-svensk-arbetsmarknad.pdf 7,4 MB PDF

Nationalekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm har med hjälp av detaljerade data över anställda och alla företag i Sverige under perioden 1997–2013 analyserat hur den svenska arbetsmarknaden påverkats av globaliseringen.

Resultaten visar att globaliseringen gjort svensk arbetskraft mer kvalificerad. Ökningen av multinationella företag i Sverige leder till att fler kvalificerade jobb efterfrågas.

– I stort sett har globaliseringen varit positiv för svensk arbetsmarknad och lönerna har höjts för de flesta. Bäst har löneutvecklingen varit för högkvalificerad arbetskraft och det gör att lönespridningen ökar, säger Fredrik Heyman.

Rapporten visar också att globaliseringen lett till

  • förbättrad matchning mellan arbetstagare och företag, det gäller särskilt industrier där svensk export är relativt hög
  • att multinationationella företag står sig bättre än företag som enbart verkar på den lokala marknaden
  • minskat antal rutinartade jobb, det gäller både låglönejobb som vissa kontorsarbeten och kassapersonal och jobb högre upp i lönefördelningen, såsom vissa inköps- och mäklaryrken.

Bilden av vinnare och förlorare till följd av globaliseringen är därför inte entydig. Samtidigt som efterfrågan på kvalificerad arbetskraft växer, ökar också sysselsättningen i jobb med lägre kvalifikationer som inte kan flyttas, till exempel städtjänster. Framför allt verkar jobb i mitten av lönefördelningen försvinna, till exempel inom maskin- och monteringsarbete samt metallarbetare och reparatörer.

– Vi bör fortsätta verka för en global öppenhet men då krävs det satsningar på både utbildning och sociala skyddsnät. Människor som lämnas vind för våg när de drabbas av globaliseringens negativa aspekter kommer i ren självbevarelsedrift att rösta för en mer protektionistisk politik, säger Fredrik Sjöholm.

”Globalisering och arbetsmarknad” är den sista rapporten inom SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning.

Författare

Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning