Göran Stiernstedt presenterar förslag för styrning av vården

Seminarium 2019.10.04

Lyssna

Hur kan vi säkerställa att vårdens resurser går till rätt ändamål och till patienter med störst behov? Och hur kan ett långsiktigt hållbart system för digitala nätaktörer skapas som säkerställer en behovsstyrd vård? Detta är några av frågorna som berörs när slutbetänkandet av Göran Stiernstedts omfattande utredning presenteras på SNS.

Medverkande

Mats Bojestig, hälso-sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Peter Lindgren, vd vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och adjungerad professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Marie Morell, oppositionsråd i Region Östergötland och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
Daniel Persson, innovationschef, Min Doktor
Göran Stiernstedt, särskild utredare för utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” (S 2017:08)

Samtalet leds av Marianne Rundström, journalist.