Hur kan elmarknaden bli mer teknikneutral?

Den svenska elmarknaden står inför stora utmaningar. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt. För en välfungerande elmarknad krävs ökat samspel mellan olika kraftsystem och tydligare prissignaler för aktörerna på elmarknaden.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall

Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät

Monica Haider (S), ledamot i näringsutskottet

Therese Hindman Persson, ställföreträdande generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Marie Knutsen-Öy, Director of Energy Solutions, Einride AB

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.