Gustaf Douglas (1938–2023)

Marcus Storch överlämnar styrelseklubban till Gustaf Douglas vid förtroenderådsmötet 1992.

Med sorg har vi nåtts av beskedet att Gustaf Douglas, finansman och grundare av investmentbolaget Latour, har avlidit. Han blev hedersledamot i SNS förtroenderåd 1998 efter långvarigt engagemang i SNS verksamhet. Gustaf Douglas valdes in i SNS styrelse 1979 och var dess ordförande 1992–1995. Därefter var han ordförande i förtroenderådet under flera år.

Bland övriga insatser kan nämnas Gustaf Douglas engagemang vid Tylösandskonferensen 1987, om ägarmakten i näringslivet, och medlemskonferensen 1994, om regionernas roll i det framtida Europa. Han var även ordförande i referensgruppen till projektet Etik och finanser i början av 1990-talet. Via Förvaltnings AB Wasatornet var Gustaf Douglas dessutom största bidragsgivare vid insamlingen till forskning i samband med SNS 40-årsjubileum.

Våra tankar går till hans anhöriga.

Ilinca Benson
vd för SNS