Assar Lindbeck 1930–2020

Assar Lindbeck har gått bort. Hans bidrag till forskningen om centrala samhällsfrågor och den kunskapsbaserade samhällsdebatten kan inte överskattas.

Assar Lindbeck
Assar Lindbeck

Assar Lindbeck och SNS har haft ett långvarigt och mycket uppskattat samarbete. Redan 1971 diskuterade han Vart är blandekonomin på väg? på SNS Tylösandskonferens. I november 1992 arbetade SNS Konjunkturråd, med Assar Lindbeck, Klas Eklund, Mats Persson, Staffan Viotti och SNS-chefen Hans Tson Söderström som ordförande, intensivt med att slutföra sin kommande rapport. Plötsligt ställdes allt på ända då kronan tappade sitt fotfäste och devalverades. Det var bara för Konjunkturrådet att vända blad och börja om. Resultatet släpptes i januari 1993 i rapporten med titeln Fast kurs med flytande krona.

Under den här tiden kontaktade Carl Bildt Assar Lindbeck för uppdraget att leda den så kallade Ekonomikommissionen (sedermera kallad Lindbeck-kommissionen). Rapporten, med sina 113 punkter, fick ett mycket stort inflytande. Kommissionens ledamöter, med Assar Lindbeck i spetsen, och på initiativ av Birgitta Swedenborg, SNS, återkom år 2000 med en uppföljning i form av SNS-rapporten Politisk makt med oklart ansvar.

År 1998 skrev Assar Lindbeck också boken Det svenska experimentet för SNS. I den betonades svenska institutionella särdrag. Han var sedan 1985 medlem av SNS förtroenderåd och deltog ofta i SNS olika aktiviteter, både som talare och med inlägg från golvet.

”Hur ska vi få bort kortsiktigheten i politiken?”, var en av Assar Lindbecks avslutande grundfrågor vid konferensen Forskning i allmänhetens tjänst som gick av stapeln den 10 mars i år. Konferensen arrangerades av Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och SNS, för att fira Assar Lindbecks 90-årsdag och hedra hans gärning. Den finns att se på SVT Forum.