Förslag från SNS valberedning: Lars Strannegård och Gunnar Wetterberg till SNS styrelse

Lars Strannegård och Gunnar Wetterberg blir nya ledamöter i SNS styrelse. Det föreslår SNS valberedning inför sammanträdet med SNS Förtroenderåd den 8 juni 2016.

Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor i företagsekonomi och har tidigare bland annat varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet.

Lars Strannegård är också vice ordförande i Statens kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok och ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet.

Gunnar Wetterberg är författare och historiker. Han har tidigare bland annat varit departementsråd och chef för Finansdepartementets strukturenhet, med ansvar för Långtidsutredningarna 1992 och 1995. Senare har Gunnar varit även varit direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco.

Gunnar Wetterberg är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Följande ledamöter föreslås för omval: Sarah McPhee (ordf), Ann Carlsson, Johanna Frelin, Anna Hedborg, Lars G Nordström, Per Krusell, Staffan Salén och Mia Horn af Rantzien (SNS vd).

Kontakt

Sarah Schuster, tillförordnad pressansvarig SNS, sarah.schuster@sns.se eller 08-507 025 84.