Gymnasieskola för alla – hur ska den se ut?

Ons 23 november 2016
Tid och plats

Onsdag 23 november 2016, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Arbetslösheten är hög i gruppen utan gymnasieexamen. Samtidigt ligger avhoppen från gymnasiet kvar på en hög nivå. En femtedel av varje ungdomskull avslutar aldrig gymnasiet. Välkommen till ett seminarium där regeringens utredare Helén Ängmo presenterar förslag för att göra gymnasieutbildningen attraktiv för alla. Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström medverkar.

Att minska avhoppen och öka attraktiviteten till yrkesprogram var några av målen då gymnasiet reformerades 2011. Men sedan dess har allt fler elever flytt yrkesprogrammen och andelen som inte avslutar gymnasiet är fortsatt hög.

Hur ska gymnasiet utformas för att alla elever ska motiveras att fullfölja utbildningen, på samma gång som alla utrustas med den kunskap som krävs för arbetslivet eller fortsatta studier? Hur kan kopplingen mellan skola och arbetsliv stärkas? Och hur ska alla elever få stöd utifrån sina specifika förutsättningar?

Gymnasieutredningens förslag presenteras av utredaren Helén Ängmo. Förslagen kommenteras av bland andra Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting och Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Cecilia Garme, journalist och moderator, leder samtalet. Fler talare kan tillkomma.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 395 kr och är exklusivt för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

 

Varmt välkommen!