SNS nya forskningsledare startar projekt om högre utbildning och forskning

I dag samlas ledande företrädare för universitet, högskolor, forskningsråd och företag för samtal som kommer att bidra till att sätta inriktningen för SNS kommande projekt om högre utbildning, forskning och livslångt lärande. Projektet startar i januari år 2022 och leds av SNS nya forskningsledare Jonas Klarin.

Dagen är indelad i två rundabordssamtal. Det första samtalet fokuserar på finansiering och styrning av svensk forskning och det andra på finanseringen av det livslånga lärandet och högskolans roll i kompetensutvecklingen.
»Intresset för att delta är stort. Det är väldigt positivt, både för att dagens samtal hjälper oss att träffa rätt när vi konkretiserar projektets frågeställningar och för att responsen visar att det här är ett angeläget område där SNS kan bidra«, säger Jonas Klarin.

Det treåriga projektet kommer att ta sig uttryck i form av seminarier och workshops och en rad rapporter, skrivna av välrenommerade forskare på området. En referensgrupp till projektet rekryteras under hösten. Den kommer att bestå av centrala aktörer med stor kunskap och praktiska erfarenheter som följer projektet från start och bistår med synpunkter för att göra forskningsrapporterna policyrelevanta och användbara.

Jonas Klarin började på SNS i februari efter att ha doktorerat i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

»Det här är mycket bra tajming. Jonas har en gedigen forskarutbildning i kombination med ett stort samhällsintresse, vilket gör att han passar bra på SNS. Jag är väldigt glad över att han börjat hos oss«, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Läs mer om Jonas Klarin här