Hållbar samhällsbyggnad: industri, bostäder och transporter

Konferens Tis 16 november 2021
Tid och plats

Tisdag 16 november 2021, 08:30–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Nyindustrialisering i norr, en bostadsmarknad som inte släpper in unga och en hel fordonsflotta som ska bli fossilfri samtidigt som infrastrukturen behöver utvecklas. Pågående och framtida samhällsförändringar ställer höga krav på ett koordinerat samhällsbygge.

Missa inte SNS heldagskonferens där vi tillsammans med forskare, utredare, politiker, företag och myndigheter fördjupar oss i utmaningarna för en hållbar samhällsbyggnad och diskuterar möjliga lösningar.

Konferensen arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Program

08:30 Registrering
Registrering med kaffe och fralla för de som deltar på plats

09:00 Gröna industrivågen – vilka krav medför den för samhällsbygget?
Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, inleder.

10:30 Paus

11:00 Unga och bostäder
Eva Nordström, särskild utredare för den statliga utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden”, inleder.

12:15 Lunch
Lunch serveras till dem som deltar på plats

13:30 Vem ansvarar för laddinfrastrukturen i transportsektorn i en framtid utan fossila drivmedel?
Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, inleder.

14:45 Sammanfattande reflektioner.

15:00 Slut

För mer detaljerat program och talare se nedan.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla, särskilt inbjudna och press. SNS medlemmar* deltar gratis på konferensen. Pris för övriga är 1 495 kronor för deltagande på plats och 1 195 kronor för deltagande digitalt. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

Kaffe, fralla och lunch ingår vid fysiskt deltagande och ev. allergier anges vid anmälan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!

Programmet i sin helhet

Gröna industrivågen – vilka krav medför den för samhällsbygget?
Den senaste tiden har vi sett flera större företagsetableringar och företagsexpansioner i norra Sverige, såsom Northvolt och Bolidens återvinningsanläggning i Rönnskär. Det innebär stor potential för regionen och för Sverige men innebär också utmaningar för kompetensförsörjningen, infrastrukturen och bostadsförsörjningen.

Regeringens samordnare Peter Larsson diskuterar problem och möjliga lösningar med SBB:s vd Ilija Batljan, Fredrik Hedlund från Northvolt, Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå och professor Lars Westin.

Medverkande
Ilija Batljan, vd Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB)

Fredrik Hedlund, ansvarig Northvolt Ett i Skellefteå (via länk)

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå (S) (via länk)

Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.

Unga och bostäder
Mer än 60 procent av beståndet på bostadsmarknaden i Sverige är i dag antingen bostadsrätter eller ägda bostäder, en andel som har ökat de senaste åren samtidigt som andelen hyresrätter har minskat. Växande bostadsköer har gjort att fler vänder sig till den ägda bostadsmarknaden. Samtidigt har priserna på bostäder, särskilt i storstäderna, ökat kraftigt. Det gör det svårt för unga att hitta en bostad, eftersom de ofta har lägre inkomster och ett litet eget kapital.

Under den här sessionen diskuterar vi framtiden för unga på bostadsmarknaden. Eva Nordström inleder. Hon är regeringens särskilda utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. I samtalet deltar även bostadsforskaren Anna Granath Hansson, Robert Boije, chefsekonom SBAB, Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF, och Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU.

Medverkande
Robert Boije, chefsekonom SBAB

Matilda Ekeblad, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet (MUF)

Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid KTH

Eva Nordström, särskild utredare och vd för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.

Vem ansvarar för laddinfrastrukturen i transportsektorn i en framtid utan fossila drivmedel?
Riksdagen har satt målet att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan kräver det att fossila drivmedel i princip slutar användas vid inrikes transporter. Elektrifiering av Sveriges transportsektor lyfts fram som lösning. Hur ska den genomföras? Vilka privata och offentliga aktörer har ett ansvar, och för vad? Vad händer med det fossila arvet och omställningen av infrastrukturen för drivmedel som redan finns?

Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, inleder session för diskussion om ansvar för laddinfrastrukturen och genomförande kopplat till elektrifieringen av transportsektorn. Deltar i samtalet gör även Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige, Anders Lewald, senior rådgivare Energimyndigheten och Johan Söderberg, ansvarig drivmedelsprodukter Circle K Sverige.

Fler talare kan tillkomma.

Medverkande
Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige

Sven Hunhammar
, måldirektör miljö på Trafikverket

Anders Lewald, senior rådgivare Energimyndigheten

Johan Söderberg
, ansvarig drivmedelsprodukter Circle K Sverige

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.