Hearing om Arbetsförmedlingens reformering

Seminarium 2019.10.04

Lyssna

Forskare, företag, kommuner och omställningsorganisationer deltar i en hearing för att ge inspel till Arbetsförmedlingen inför avrapporteringen om myndighetens regeringsuppdrag.

Medverkande

Karin Ahnqvist, kommunchef i Robertsfors, en kommun i Västerbotten med ca 7000 invånare
Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet, som arbetar med omställning av tjänstemän i privat sektor
Leif Klingensjö, sektionschef för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting
Jan Larsson, vd vid YrkesAkademin, en av Sveriges största leverantörer av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar
Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
Maria Mattsson Mähl, grundare och huvudägare av utbildnings- och matchningsföretag AlphaCE
Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.