Hearing om Arbetsförmedlingens reformering

Seminarium 2019.10.04

Forskare, företag, kommuner och omställningsorganisationer deltar i en hearing för att ge inspel till Arbetsförmedlingen inför avrapporteringen om myndighetens regeringsuppdrag.

Medverkande

Karin Ahnqvist, kommunchef i Robertsfors, en kommun i Västerbotten med ca 7000 invånare

Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet, som arbetar med omställning av tjänstemän i privat sektor

Leif Klingensjö, sektionschef för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

Jan Larsson, vd vid YrkesAkademin, en av Sveriges största leverantörer av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar

Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv

Maria Mattsson Mähl, grundare och huvudägare av utbildnings- och matchningsföretag AlphaCE

Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.