Hearing om hedersbrott med riksåklagare Petra Lundh

Tis 12 november 2019
Tid och plats

Tisdag 12 november 2019, 08:30–10:00
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Regeringen har gett riksåklagare Petra Lundh uppdraget att se över hur en lag mot hedersbrott kan utformas. SNS arrangerar nu en hearing där riksåklagaren berättar om uppdraget och vi diskuterar hur hedersrelaterad brottslighet kan förebyggas.

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januari fastslogs att hedersvåldet måste bekämpas med strängare straff. Tidigare utredningsarbete har dragit samma slutsats. Frågan är hur det ska ske. Riksåklagare Petra Lundh har utsetts till särskild utredare och ska bland annat undersöka om det bör införas en särskild brottsrubricering och hur den i så fall bäst utformas. Uppdraget ska redovisas i september nästa år.

Vid hearingen berättar riksåklagare Petra Lundh om uppdraget. Forskare, organisationer och politiker deltar också för att ge inspel till det fortsatta arbetet med utredningen.

Vi bjuder även in publiken till samtalet och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina kunskaper i frågan.

Hearingen anordnas inom mötesserien Mötesplats integration.

Medverkande

Negin Amirekhtiar, sakkunnig hos Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland.
Armin Azadkhah, verksamhetsansvarig på Fryshusets Elektra som hjälper unga utsatta för hedersproblematik och arbetar förebyggande med utbildning, attitydpåverkan och opinionsbildning.
Juno Blom, Liberalernas partisekreterare och liberal riksdagsledamot. Särskild utredare för att ta fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55).
Maria Hind Alias, regionpolitiker (S) och ordförande för S-föreningen för jämställdhet, emot hedersförtryck och våldsbejakande extremism.
Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten, och särskild utredare för ”Ju 2019:05 Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck”.
Astrid Schlytter, forskare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Seminariet leds av Anna Dyhre.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften för icke medlemmar är 395 kr. Vid avanmälan efter 8 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!